IFEF-kongreso
en San Benedetto del Tronto
17-24ajn de majo 2014

Kelkaj fotoj


Fotojn pri la kongreso aperigis ankaŭ la LKK = Vito ! en la kongresa retejo, en tiu paĝo :
http://66ifef2014.over-blog.com/fotoj-de-la-kongreso.html


Aliajn fotojn (de André Mirc) eblas vidi en la TEF-retejo, kaj rekte en tiuj paĝoj :
http://tef-esperanto.over-blog.com/album-2205652.html
http://tef-esperanto.over-blog.com/album-2205658.html
http://tef-esperanto.over-blog.com/album-2205760.html
http://tef-esperanto.over-blog.com/album-2205808.html
http://tef-esperanto.over-blog.com/album-2205916.html


Kelkaj fotoj faritaj de Jean Ripoche :Fotoj senditaj de Han Zuwu :


La fotojn oni alklaku por vidi ilin grandaj.
Se vi deziras originalojn de la ĉi-subaj fotoj (de 2,4 ĝis 4,7 Mo), simple petu de Laurent Vignaud.

Kongresejo (+ surstrata reklamo)

Akceptejo unuhoma tamen efika !Malfermo (salutas Ĉino)

Faka komisionoLibroservoVidu kiom feliĉas la Italoj, kiam ili laboras !

El vesperaj programeroj


(filmeto - 55 sekundoj - 9 Mo)
Belegan surprizon "O sole mio" faris al ni ĉina kongresano !

Muzeo pri akordionoj

Muzeo pri elmigrado (Franco amuziĝas... memkompreneble ! :-) )Tuŝ-muzeoLa kongresanojn akceptis la iniciatinto de la muzeo. Klarigojn li rekte donis ĉar li estas Esperantisto.Muzeo por blinduloj... kaj ne nur.Vizaĝ-aspektoj montras, ke la manĝoj en la kongresejo estis bonegaj, kaj kvante kaj kvalite.

Senorde aliaj fotoj pri kongresanojDum ekskursoj


Estraranoj


Laborantaj


Ripozantaj inter 2 paŭzoj ! :-)-

Fermo


F I N O

Dankegon al Vito

pro tiu belega kaj sukcesplena kongreso !