Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio

en Prudká, 23-25ajn de septembro 2016


Ne temas pri artaĵoj sed pri memoraĵoj.
Oni alklaku la fotetojn por vidi ilin grandaj (de 142 ko ĝis 362 ko). Se ne funkcias, bonvolu diri.
Se bezono / deziro de originalaj fotoj (de 2,6 Mo ĝis 5,7 Mo, plej multaj kun grandeco: 4608 x 3456), simple retmesaĝu al mi (Laurent).
Tiu ĉi paĝo estas nur por vi. La fotojn vi rajtas libere uzi por bonaj celoj, tamen bonvolu atenti ke, por publikigo, oni antaŭpetu konsenton de la fotito(j).
(eble post kelkaj tagoj/semajnoj/monatoj malaperos tiu ĉi paĝo).


Por vidi aliajn fotojn, jen ligilo al la Facebook-paĝo de Karla, kiu enretigis kelkajn fotojn.
Jen la ĉef(!)-stacio de Prudká !

Videblas la vojeto al la ripozcentro,
loko de la konferenco.
Salutvortoj, interalie de
Honora Membro de IFEF
Martin Stuppnig
Sabate matene la partoprenantoj ekskursis al Drásov por tie viziti ĝardenan miniaturan fervojon.

Filmeteto (7 sekundoj, 19 Mo)
Survoje al kaj el la miniatura fervojo.Fotoj aliaj.
Estis bela vetero, eĉ okazis laborkunsideto ekstere.

Jana foto-raportis pri la lasta Universala Kongreso en Nitra ; pri komputilo kaj ekrano zorgis Ladislav.


Multe da babiladoj, bonega etoso, bonaj manĝoj, ktp... duvorte sukcesa konferenco.


Foriro.