FFEA-kongreso
--
Congrès de l'AFCE
(Association Française des Cheminots pour l'Espéranto)

 • Programo : tabelo ĉi-sube Programme : tableau ci-dessous

 • Aliĝilo : pdf - OpenOffice
  Ĝi ankaŭ aperos en la venonta FFEA-bulteno.

  Bulletin d'inscription : pdf - OpenOffice
  Il paraîtra également dans le prochain bulletin de l'AFCE.
 • Loko : situo (kun kelkaj fotoj)
  Lieu : situation (et quelques photos)

 • Kontaktulo / Contact : (laurent.vignaud) ĉe/chez (free.fr)


dato
date
Ĝisdatigo / Mise à jour
2014-05-12
 • La kongreso okazis, fotojn eblas vidi en la FFEA-retejo (fine de la paĝo pri kongresoj kaj aktivaĵoj).
 • Le congrès a eu lieu, il est possible de voir des photos sur le site de l'AFCE (à la fin de la page des congrès et activités).
2014-03-26
2014-03-16
 • Precizigoj pri la artistoj : "le Cercle de Garlan", "la maristo-rakontisto Michel Pencoat" kaj "les Vocales Têtues".
 • Précisions sur les artistes : "le Cercle de Garlan", "Michel Pencoat le conteur-marin" et "les Vocales Têtues".
2014-03-07
 • Alveno sabate posttagmeze : el la trajn-stacio de Morlaix, aŭtobuso (el regula linio) veturigos la kongresontojn rekte al la kongresejo.
 • Arrivée samedi après-midi : depuis la gare de Morlaix, un bus régulier emmènera les congressistes directement au manoir de Kérallic.
-----------
 • Foriro : laŭbezone Monique kaj/aŭ Jean veturigos kongresintojn al la trajn-stacio de Morlaix.
 • Départ: selon les besoins, Monique et/ou Jean emmèneront les congressistes à la gare de Morlaix.
2014-03-04
 • La 4-an de marto 2014 : 32 aliĝintoj.
 • Le 4 mars 2014 : 32 inscrits.
-----------
 • Inversigo de 2 programeroj : sabate vespere muziko, dimanĉe rakontisto.
 • Inversion dans le programme : musique le samedi soir, conteur le dimanche soir.
2014-02-22
 • Meze de februaro 2014 : 29 aliĝintoj.
 • Mi-février 2014 : 29 inscrits.
2013-12-20
 • Enretigo de la aliĝilo (ligilo supre, en la flava kadro).
 • Mise en ligne du bulletin d'inscription (lien au-dessus, dans le cadre jaune).
2013-12-15
 • Konfirmita estas la vizito "trajneto de Guimaëc" (lunde posttagmeze).
 • Visite au "petit train de Guimaëc" confirmée (lundi après-midi).
2013-11-15
 • Kreo de ĉi tiu paĝo.
 • Création de cette page.


(supren / haut de la page)

Loko / Lieu
Manoir de Kérallic
Route de la Corniche
BP 17
22310 PLESTIN-LES-GRÈVES

Tél / Tel : 02 49 49 03 05
Fax / Faks : 02 96 35 65 31

Retejo / Site :
http://www.escapia-vacances.fr/villages/kerallic

Vidu pli grandan mapon / Voir une plus grande carte
El Paris ekzistas rektaj TGV-oj
al proksima trajnstacio Morlaix.
Post trajna alveno, aŭtobuso (el regula linio) veturigos la kongresontojn rekte al la kongresejo.


Depuis Paris, il y a des TGV directs pour Morlaix.
À l'arrivée samedi après-midi : bus régulier et direct jusqu'au manoir de Kérallic.

Kelkoj fotoj pri la kongres-loko / Quelques photos du lieu du congrès
(fotoj / photos de Jean Mével)


Trajneto de Guimaëc / Petit train de Guimaëc
(foto / photo de Jean Mével)
Multaj fotoj / De nombreuses photos : http://forumtrainmodelisme.lebonforum.com/t453-les-trains-de-guimaec
Alia paĝo kun franclingva klariga teksto / Autre page avec explications en français : http://morvanh.free.fr/R01/fr01_01.html

Kampara vilaĝo de Plouigneau / Village rural de Plouigneau
(fotoj / photos de Jean Mével)


(supren / haut de la page)

FFEA-kongreso, 2014-apr-05/08, en "Manoir de Kérallic"
en Côtes-d'Armor (Bretonio)

- - - - - - - - - -
Congrès de l'AFCE, 2014-avr-05/08, au Manoir de Kérallic, Côtes-d'Armor (Bretagne)

Antaŭvidita programo / Programme prévu


Definitiva programo (pdf), kun horoj .......... Programme définitif avec les horaires (pdf en espéranto).

Sabaton
la 5-an de aprilo

17 h

jarkunveno

assemblée générale

vespero

muziko/danco(j) "le Cercle de Garlan"

musique/danse(s) "le Cercle de Garlan"

Dimanĉon
la 6-an de aprilo

tuttaga
ekskurso

la regiono de Morlaix trajne kaj ŝipe (tagmanĝo en la insulo de Batz)

la région de Morlaix en train et en bateau (déjeuner sur l’île de Batz)

vespero

festmanĝo + spektaklo "Maristo-rakontisto Michel Pencoat"

banquet + spectacle "Conteur-marin Michel Pencoat"

Lundon
la 7-an de aprilo

mateno

libera

IFEF-estrarkunsido (1-a parto)

libre

Réunion du bureau d'IFEF (1ère partie)

duontaga
ekskurso

trajneto de Guimaëc
+ kampara vilaĝo de Plouigneau

petit train de Guimaëc
et village rural de Plouigneau

vespero

muziko
3-virina grupo "les Vocales Têtues"
(Youtube-filmeto ĉi-sube)

musique
trio féminin "les Vocales Têtues"

(voir vidéo ci-dessous)

Mardon
la 8-an de aprilo

mateno

forveturo de la kongresanoj

IFEF-estrarkunsido (2-a parto)

départ des congressistes

Réunion du bureau d'IFEF (2ème partie)(supren / haut de la page)

(supren / haut de la page)