Aliĝi al IFEF 

Se vi loĝas en lando, kie ekzistas landa asocio de IFEF, bonvolu turniĝi al ĝi por iĝi membro de IFEF.

Temas pri la jenaj landoj :
Aŭstrio, Belgio, Bulgario, Ĉeĥio, Ĉinio, Danio, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Italio, Japanio, Kroatio, Norvegio, Pollando, Rumanio, Serbio-Montenegro, Slovakio, Slovenio.

La kontakt-adresojn ni bonvole sendos al vi. Simple petu.

Ankaŭ el Nederlando kaj Svisio ni volonte sendos kontakt-adresojn por helpi al vi.
Por la ceteraj landoj, kie ne ekzistas landa asocio de IFEF, jen aliĝilo por individuaj membroj :
 • jpg-formato : tuj videbla
 • La sama per OpenOffice-dosiero, per doc-dosiero. (se la doc-dosiero aperas malplena, registru ĝin en vian komputilon kaj remalfermu, printu, ktp. : la dosiero NE estas malplena.)
 • Se vi preferas, laŭ niaj kapabloj, ĝin ni povas sendi al vi en alia tipo : rtf,...

Tiun aliĝilon kompletigu kaj sendu al la kasisto (aŭ rekte transdonu al IFEF-estrarano).


Pag-rimedoj :
 • Plej simple, rekte, man'al mane.
  La kvitanco konsistas en la suba parto de la aliĝilo. Ĝin la ricevanta estrarano subskribas kaj apartigas por doni al vi, kiel kvitancon.

 • Tra UEA-konto. La IFEF-konto ĉe UEA estas : iffk-o
  En tiu kazo, bonvolu informi la kasiston.

 • Ĝirante monon al la IFEF-bankkonto (en Francio).
  (Bonvolu atenti, ke ĉekoj aŭ ĝiroj estu al la nomo de "Laurent VIGNAUD").

  • El ekster Francio, tiu pag-maniero estas nekonsilinda, eĉ kelkfoje malkonsilinda pro la tre altaj bankkostoj. Se vi tamen faros, jen la IBAN-numero de la IFEF-konto :
   FR33 2004 1010 1109 2937 4Y03 237
   kaj jen la BIC-kodo de la sama IFEF-konto :
   PSSTFRPPNTE

  • Por Francoj, la numero de la poŝtĉek-konto estas : 92 93 74 Y NANTES


Por la jaro 2006, la IFEF-membrokotizo estas 9 EUR.


En ĉiuj kazoj, bonvolu informi la IFEF-kasiston pri viaj aliĝo kaj pago.   Lasta ĝisdatigo   
  2006-04-27