I F E F  
  (Legi: bultenoj, korespondado)   • IFEF eldonas bultenon "Internacia Fervojisto", en kiu oni povas legi pri ekz.:
  la aktivaĵoj de IFEF
  fervojaj aktualaĵoj en la mondo
  anoncoj de venontaj kongresoj
  raportoj de pasintaj renkontiĝoj
  ktp.

  La IFEF-bulteno 2005-6 enrete legeblas. Ĝi estas peza (4,8 Mo) sed enhavas kolorajn fotojn ! Tio estas unuafoja provo : por ĝin elŝuti, bonvolu unue peti pasvorton kaj poste viziti la jenan paĝon.  Ankaŭ la naciaj asocioj, membroj de IFEF, eldonas bultenojn.
  Jen kelkaj :
  Aŭstrio
  at
  "Bulteno"
  Danio
  dk
  "Dana Fervojisto"
  Francio
  fr
  "Esperanto-Fervojisto"
  Hungario
  hu
  "Hungara Fervojista Mondo"
  Italio
  it

  "Itala Fervojisto"

  Se vi deziras legi ekzemplerojn,
  jen pdf-formate :
  decembro 2004 (662 ko), decembro 2003 (635 ko), majo 2003 (333 ko)
  kaj aliaj tie ĉi.
  Pollando
  pl

  "Verda Lumo"

  Se vi deziras legi ekzempleron,
  jen pdf-formate :
  januaro-marto 2006 (4,5 Mo)
  Rumanio
  ro

  "Rumana Fervojisto"
  Svisio
  ch
  "Svisa Fervojisto"
  (aliaj venos poste)

  Ankaŭ en la kadro de IFEF funkcias fervoja koresponda servo. La uzado de tiu servo far la asoci-membroj estas simpla: sufiĉas indiki siajn nomojn, aĝon, adreson, el kiu(j) lando(j) oni deziras korespondant(in)ojn, kaj pri kiuj temoj, kaj aldoni internacian respond-kuponon. Por la nuna adreso de tiu servo, petu de ni.
  Tiu servo kompletigas 2 aliajn korespondservojn uzeblajn de Esperanto-parolantoj: http://members.aol.com/enrike/ekspeto.htm kaj http://www.multimania.com/kosomo/index.html.
   Lasta ĝisdatigo   
  2006-04-27