I F E F 
 (Kongresoj - Skisemajnoj) ARKIVA PAĜO


Aperas preskaŭ nur la aranĝoj anoncitaj en la retejo.
Multaj ne estis anoncitaj... :-(


www.ifef.net (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio)
Arkiva paĝo