emblemo de IFEF - ifef.netifef.net (movbildo de pasagxer-trajno)FISAIC, Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots
I.F.E.F. - Internacia Fervojista Esperanto-FederacioARKIVA PAĜONotu, ke kelkaj ligoj eble ne plu funkcias.

Notu ankaŭ, ke ĉi-sube aperas nur la anoncoj ĉef-paĝe anoncitaj. Raportetoj kaj fotoj pri ili kaj pri kelkaj aliaj NE ĉef-paĝe anoncitaj atingeblas per la ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj".


ARKIVIGITA INFORMO

18-A LANDA KONGRESO EN POLLANDO
La 18a landa kongreso de Fervojistoj Esperantistoj okazos en Siedlce de la 1a ĝis la 3a de septembro 2006.


ARKIVIGITA INFORMO

PROPONOJ PRI KOMUNA VOJAĜO EN ĈINIO
HFEA, Hungara Fervojista Esperanto-Asocio, proponas komunan vojaĝadon en Ĉinio antaŭ kaj post la IFEF-kongreso (6-13ajn de majo 2006). RAPIDU, RAPIDEGU !! Alklaku ĉi-tie por detalaj informoj.

RAPIDU !! RAPIDEGU !!

ARKIVIGITA INFORMO

Fervojista Semajno + GEFA-Kongreso en Germanio
- Fervojista semajno, memore al Joachim Gieβner, en Herzberg / Harz
- Jara Kongreso de GEFA en insulo Sylt
(pliaj informoj...).ARKIVIGITA INFORMO

Laste enretigitaj (2005-jul-21)
Fotoj pri la IFEF-kongreso en Braŝovo (RO), de la 7a ĝis la 14a de majo 2005 (ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj").


ARKIVIGITA INFORMO

KOLEGO ĈE ĈINA RADIO INTERNACIA (2-a parto)
La 9-an de julio 2005, en sia kutima sabata programero "Esperanto en Marŝo" elsendis Ĉina Radio Internacia la duan parton de intervjuo kun HAN Zuwu, vicprezidanto de Ĉina Fervojista Esperanto-Asocio (ĈFEA). La elsendo estas aŭdebla ĉe http://esperanto.cri.com.cn aŭ ĉe www.radioarkivo.org. Atentu! En radioarkivo estas la dato 10-a de julio! (informis Leopold PATEK)


ARKIVIGITA INFORMO

KOLEGO ĈE ĈINA RADIO INTERNACIA (1-a parto)
La 25-an de junio 2005, en sia kutima sabata programero "Esperanto en Marŝo" elsendis Ĉina Radio Internacia la unuan parton de intervjuo kun HAN Zuwu, vicprezidanto de Ĉina Fervojista Esperanto-Asocio (ĈFEA). La elsendo estas aŭdebla ĉe www.radioarkivo.org aŭ ĉe http://esperanto.cri.com.cn. (informis Leopold PATEK)


ARKIVIGITA INFORMO

Kalendaro ĝisdatigita (2005-maj-16)
Informoj pri
- IFEF-skisemajno en Bulgario (feb. 2006),
- IFEF-kongreso en Ĉinio (maj. 2006),
- ...
(pliaj informoj...).ARKIVIGITA INFORMO

Laste enretigitaj (2005-maj-01)
1) Fotoj pri Bulonjo-ĉe-Maro (FR): jara kongreso de FFEA mar. 2005 (ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj").
2) Fotoj pri Quiberon (FR): jara kongreso de FFEA mar. 2004 (ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj").ARKIVIGITA INFORMO

Freŝe enretigitaj (2005-apr-27)
1) Detala enhavo de la Fervojfakaj Kajeroj 1995-2003 (paĝo "Fakaj aktivaĵoj").
2) Raporto pri la "Printempa Konferenco" (CZ) okazinta en Přerov apr. 2005, far Leopold Patek (ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj").
3) Fotoj pri Predeal (RO): jarkunveno de REFA sept. 2004 (ligo "Arkiva paĝo" fine de la paĝo "Kongresoj").ARKIVIGITA INFORMO

PRI IFEF ĈE RADIO HAVANA KUBO
La 17-an de aprilo 2005 elsendis Radio Havana Kubo (RHB) en sia serio pri Zamenhof, konigon pri la historio de la faka asocio de fervojistoj. La elsendo estas aŭskultebla ĉe www.radioarkivo.org. Indas aŭskulti kaj sendi reagojn rete al (radiohc) ĉe (enet.cu), al RHB! (informis Leopold PATEK)


ARKIVIGITA INFORMO

Enretigitaj statuto kaj fotoj (2005-apr-05)
La IFEF-statuto nun elŝuteblas laŭ 3 tipoj : rtf, pub kaj rtf (paĝo "Statuto").
Fotoj pri la 48a jarkunveno de GEFA, en Gelsenkirchen, oktobre 2004 (arkiva ligo fine de la paĝo "Kongresoj").ARKIVIGITA INFORMO

PRINTEMPA KONFERENCO EN ĈEĤIO
En Přerov, de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2005 okazos "Printempa Konferenco" : invitas Ĉeĥa landa asocio de IFEF kun Landa asocio FISAIC ČD.


ARKIVIGITA INFORMO

JARKONGRESO EN FRANCIO
En Normandio, Francio, FFEA, landa asocio de IFEF, okazigos sian jaran kongreson de la 7a ĝis la 14a de aprilo 2006. Atentu : temas pri NOVAJ DATOJ.(pliaj informoj...).


ARKIVIGITA INFORMO

LUDOVIKO CSONKA RICEVIS DIPLOMON
La Hungaria Esperanto-Asocio dum sia estrarkunveno la 24-an de oktobro 2004 memordiplomon kaj monpremion donacis al S-ro Ludoviko Csonka. Nia konata hungara fervojista kolego ekde la jaro 1948-a partoprenas en la movado. (informis D-ro Imre Ferenczy)
D-ro József Halász estrarano transdonas diplomon al Ludoviko Csonka (maldekstre)


ARKIVIGITA INFORMO

INFORMOJ PRI IFK-RUMANIO EN TTT
Informoj pri la 57-a IFEF-kongreso en Braşov, Rumanio, de la 7a ĝis la 14a de majo 2005 nun estas legeblaj en propra retejo.
bildo pri la IFEF-kongreso en Braşov, Rumanio, 7-14 majo 2005ARKIVIGITA INFORMO

BULTENO "ITALA FERVOJISTO"
Nun enreta estas la 2004-decembra numero de la IFEA-bulteno (Itala Fervojista E-Asocio). La dosiero iom pezas (662 ko) sed legindas ! Por konatoj de vi, kiuj ne povas retkonektiĝi, vi memkompreneble rajtas printi kaj disdoni. La bulten-verkintoj ankaŭ bonvenigas viajn korektojn, sugestojn, konsilojn, ktp. ĉiuspecajn cele al plibonigo de ilia laboro, same kiel kontribuojn por la enhavo. (paĝo de la bultenoj...)


ARKIVIGITA INFORMO

IFEF-anoj EN PEKINO...
De la 24a ĝis la 31a de julio okazos en Pekino, Ĉinio, la 89-a Universala Kongreso de Esperanto. Tie tiam, laŭ UEA-informo (plusendita de D-ro Imre Ferenczy, dankon al li), la fervojista kunveno okazos la 25-an de julio, dimanĉe je la 13-a horo en la salono Chen Yi. La IFEF-vicprezidanto, s-ro István Gulyás invitas la fervojistajn gekongresanojn ĉeesti la kunvenon. Kompreneble ankaŭ aliaj fakuloj estas bonvenaj.


ARKIVIGITA INFORMO

2005 EN HISPANIO KAJ RUMANIO
La 46-a IFEF-skisemajno okazos en La Molina, Hispanio, de la 23a ĝis la 28a de januaro 2005.
La 57-a IFEF-kongreso la unuan fojon okazos en Rumanio, en Braşov, de la 7a ĝis la 14a de majo 2005.ARKIVIGITA INFORMO

PASIS LA IFEF-KONGRESO EN HUNGARIO
La 56-a IFEF-kongreso finiĝis en Sopron, Hungario. Ĝin partoprenis 193 personoj el 20 landoj. Ligo al fotoj venos poste...


ARKIVIGITA INFORMO

FOTOJ KAJ RAPORTO PRI IFES 2003
Enretigo de fotoj kaj raporto pri la skisemajno IFES 2003 en Kunčice, Ĉeĥio (legi...)


ARKIVIGITA INFORMO

Eo-FERVOJISTOJ EN STRASBURGO
La 1-an de majo 2004, la Eŭropa Unio plilarĝiĝos al 25 landoj. Ĝi transiros de 11 al 21 oficialaj lingvoj, kiuj reprezentas nur parton de la lingva kaj kultura diverseco de la EU-landoj. Por atentigi pri tiu eksterordinara kultura heredaĵo, la inter-asocia manifestacio EUROPA BUNTO por lingva demokratio en Eŭropo okazos dimanĉon la 9-an de majo 2004, en Strasburgo.
En la programo : koncerto de JoMo, parado al la Eŭropa Parlamento, deklaroj far la diversaj delegacioj venintaj el tuta EU, buntaj banderoloj en ĉiuj lingvoj, ktp. Kelkaj dekoj da asocioj jam anoncis sian partoprenon. Pluraj kunveturadoj organiziĝas tra Eŭropo. Por informiĝi kaj partopreni kun FFEA (franca landa sekcio de IFEF) : Bruno HENRY
(pli kompletaj informoj, partoprenontaj asocioj,...)


ARKIVIGITA INFORMO

DU NOVAĴOJ EL ĈEĤIO
1) Muzea ekspozicio de komunikada kaj sekureca tekniko de Ĉeĥaj fervojoj en Hradec Králové eldonis libron "Ĉiĉerono tra Muzea ekspozicio kun konciza historio de komunikada kaj sekureca tekniko sur fervojo". Resumo de la libro estas krome aliaj ankaŭ en Esperanto. Adreso de muzeo: Muzeum sdelovaci a zabezpecovaci techniky Hradec Kralove, Kydlinovska 1300, Hradec Kralove, CZ-500 02, Ceska republika.
2) Dum la 45-a Internacia maŝinkonstrua ekspozicio prezentis sin firmao "esperanto s.r.o." el Mlada Boleslav. La firmao liveras fiksigan kaj mezuran teknikon por industrio. Je demando, kial la firmao nomiĝas esperanto, la posedanto respondis, ke li elektis la nomon pro tio, ke ĝi estas famkonata. Retadreso de la firmao estas (esperantomb) ĉe (esperantomb.cz).

Informoj senditaj en okt.2003 de Ladislav Kovář. La retestro pardonpetas pro la malfruega enretigo.


ARKIVIGITA INFORMO

48-a JARKUNVENO DE GEFA
La 48-a jarkunveno de GEFA Germana Esperanta Fervojista Asocio okazos en Gelsenkirchen, de la 8a ĝis la 10a de oktobro 2004. (pliaj informoj...).


ARKIVIGITA INFORMO

KOLEGO ĈE ĈINA RADIO INTERNACIA
La 8-an de marto 2004 elsendis Ĉina Radio Internacia ampleksan intervjuon kun nia kolego Heinz SCHINDLER, surbendigitan dum la 88-a UK en Gotenburgo. La elsendo estas aŭdebla ĉe www.radioarkivo.org. (informis Leopold PATEK)


ARKIVIGITA INFORMO

BULTENO "ITALA FERVOJISTO"
Nun enreta estas la 2003-decembra numero de la IFEA-bulteno (Itala Fervojista E-Asocio). La dosiero iom pezas (634 ko) sed legindas ! Por konatoj de vi, kiuj ne povas retkonektiĝi, vi memkompreneble rajtas printi kaj disdoni. La bulten-verkintoj ankaŭ bonvenigas viajn korektojn, sugestojn, konsilojn, ktp. ĉiuspecajn cele al plibonigo de ilia laboro, same kiel kontribuojn por la enhavo. (paĝo de la bultenoj...)


ARKIVIGITA INFORMO

JARKONFERENCO EN ĈEĤIO (2004-jan-04)
La jarkonferenco de la Ĉeĥa landa sekcio de IFEF okazis en Praha de la 3a ĝis la 5a de oktobro 2003. Partoprenis eksterlandaj gastoj el 4 landoj (Aŭstrio, Germanio, Hungario kaj Pollando). Sabate la partoprenantoj komune vojaĝis per nostalgia trajno trakciita de historia vaporlokomotivo (serio 434.2186) el la stacio Praha-Masarikovo tra Kladno al Lužná u Rakovnika (64 km), kun tiea vizito al la plej ampleksa Fervojista Muzeo de la Ĉeĥaj Fervojoj. Dimanĉe matene okazis promenada vizito en Praha. (laŭ raporto de Ladislav Lani, aperinta en Hungara Fervojista Mondo 2003-4)


ARKIVIGITA INFORMO

JOACHIM GIESSNER (2004-jan-04)
Kvar semajnojn antaŭ sia naŭdeka vivjariĝo forpasis Joachim Giessner, honora prezidanto de IFEF. Ekde sia juna vivo, li diligente, konscie kaj precize penadis por Esperanto, fondis grupojn, redaktis periodaĵojn, ktp. kaj i.a. estis IFEF-prezidanto de 1968 ĝis 1990.
Joachim Giessner partoprenanta en la IFEF-kongreso en 2001 en Tábor (CZ)


ARKIVIGITA INFORMO

HENNING HAUGE (2003-aŭg-13)
Plej malĝoja novaĵo : en nokto 7-8ajn de aŭgusto en aŭtomobil-akcidento forpasis Henning Hauge, longjara IFEF-kasisto kaj kasisto de la lasta IFEF-kongreso en Dresden (Germanio, maje 2003).
Henning Hauge

La farinto de ĉi-paĝo memoras, kiel bonege li estis akceptita de Henning, dum vizito en lasta jaro.ARKIVIGITA INFORMO

KONTAKT-KUNVENO EN UK (2003-aŭg-13)
Dum la Universala Kongreso en Göteborg, Svedio, okazinta de la 26a de julio ĝis la 2a de aŭgusto 2003, okazis IFEF-kontakt-kunveno, kiun ĉeestis (sekvo...).


ARKIVIGITA INFORMO

JARKONFERENCO EN ĈEĤIO (2003-jul-24)
La jarkonferenco de la Ĉeĥa landa sekcio de IFEF okazos de la 3a ĝis la 5a de oktobro 2003 kun ekskurso per vaportrajno (sekvo...)


ARKIVIGITA INFORMO

EN UK, LUNDON 28-an DE JULIO (2003-jul-09)
Laŭ informo de Clay Magalhaes (Aganta Konstanta Kongresa Sekretario de UEA), dum la Universala Kongreso en Göteborg, Svedio, la IFEF-kunsido okazos lundon, la 28-an de julio 2003, de la 13h00 ĝis la 14h30, en salono Lapenna.


ARKIVIGITA INFORMO

EN KOPENHAGO, SURVOJE AL UK (2003-jul-03)
La 21an de julio 2003, antaŭ la Universala Kongreso en Göteborg, Svedio, kaj post ĝi, la 4an de aŭgusto 2003, niaj konataj geamikoj Jan kaj Lene bonvenigos nin en Kopenhago, okaze de "internaciaj vesperoj". Se vi interesiĝas, rekte kontaktiĝu kun Jan kaj Lene.


ARKIVIGITA INFORMO

BONVENON !
Bonvenon en la nova-malnova IFEF-paĝaro ! "Nova" estas la paĝaro ĉar la aspekto de la unua paĝo ŝanĝiĝis, tiamaniere ke estontece eblos aldoni pliajn rubrikojn... sed bedaŭrinde plu "malnova" estas la paĝaro ĉar multaj informoj jam estis. Sed, dank'al ĉiuj viaj kontribuoj (ĉu ne ?!!), multaj paĝoj kompletiĝos...
Notindas ankaŭ, ke tiu paĝaro nun atingeblas pere de www.ifef.net. Tio havas almenaŭ 2 avantaĝojn : facile memorigebla adreso kaj plurjara stabileco. Tiu mallonga adreso aŭtomate resendas al alia adreso, kie vere troviĝas la paĝoj : la rektajn adresojn de apartaj paĝoj NE memoru, ĉar ili probable ŝanĝiĝos.
Fine, memkompreneble, ĉiuj viaj korektigoj, kritikoj, konsiloj, ideoj, kontribuoj, ktp. ege bonvenas.ARKIVIGITA INFORMO

IFEF-anoj EN GÖTEBORG...
Inter la 26a de julio ĝis la 2a de aŭgusto okazos en Göteborg, Svedio, la 88-a Universala Kongreso de Esperanto. Tie tiam IFEF-anoj probable deĵoros ĉe informbudo. (sekvo...)


ARKIVIGITA INFORMO

SKI-SEMAJNO 2004
De la 17a ĝis la 24a de januaro 2004 okazos en Argentières, Francio, la 45-a IFEF-Skisemajno. Organizata enkadre de I F E F, ĝi tamen estas partoprenebla de ĉiuj. Ĝi okazos en la ripozdomo de Turisma Fervojista Asocio (A.T.C.). La vilaĝo situas en la supra parto de la mirinda Chamonix-a valo sub la famkonata blanka montopinto (Mont-Blanc). Ekzistas du grandaj skiterenoj (sekvo...)


ARKIVIGITA INFORMO

BULTENO "ITALA FERVOJISTO"
Ĉu vi iam deziris vidi, kiel aspektas alilandaj fervojistaj bultenoj ? Jen do okazo malkovri la bultenon de IFEA, Itala Fervojista Esperanto-Asocio. La pdf-dosiero estas eble iom peza (333 ko) sed indas je legado ! Por konatoj de vi, kiuj ne povas retkonektiĝi, vi memkompreneble rajtas printi kaj disdoni. La bulten-verkintoj ankaŭ bonvenigas viajn korektojn, sugestojn, konsilojn, ktp. ĉiuspecajn cele al plibonigo de ilia laboro, same kiel kontribuojn por la enhavo. (legi...)


www.ifef.net (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio)
Arkiva paĝo