emblemo de IFEF - ifef.netifef.net (movbildo de pasagxer-trajno)FISAIC, Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots
I F E F - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Hejmpaĝo > Fakaj aktivaĵoj > Fervojfakaj kajeroj

Fervojfakaj kajeroj


(ĝisdatigo je 2010-02-20) Kun pdf-dosiero (200 ko) la IFEF-prezidanto Romano Bolognesi mesaĝis la jenajn vortojn :

[...] la Faka komisiono de IFEF ĉiun jaron eldonas unu aŭ pli da antologiaj kajeroj nomataj "Fervojfakaj Kajeroj", kolektoj de la plej signifaj diverstemaj prelegoj. Por ĉiuj tiuj kajeroj oni listigis indekson, montranta la grandan laboron faritan dum la lastaj dek jaroj de tiom da kolegoj pri la evoluo kaj la profesia preparo en la fervoja fako kaj por la kresko de la lingvo internacia aplike al tekniko senĉese progresanta.


Fervojfakaj kajeroj (ISSN 1602-3730)

Temas pri neregula informilo pri fakaj fervojaj aferoj. Dum la periodo 1995-2014 aperis 21 kajeroj kun jenaj artikoloj (dankon al E. H. Olsen pro la sendo) :

(pli freŝan indekson, ĝis numero 17, vidu supre ĝisdatigon je 2010-02-20)

 • FFK 1 - 1992, 3a eldono 1995 - 28 paĝoj :
  • P. Engen : Antaŭvortoj
  • P. Chrdle : Rekomendoj por verkado de fakaj artikoloj pri fervojo
  • L. Sekereŝ : Ek al seneraraj fervojfakaj tekstoj
  • J. Werner : Distingi kvalitojn en rilato de nocio kaj nomo
  • H.Hoffmann : Kio estas fervojo
  • J. Fortúnski : Pola elektro-manovra lokomotivo EM-10
  • J. Giessner : Funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj
  • L. Kovář : Konklude
 • FFK 2 - 1993, 28 paĝoj :
  • H. Hoffmann, J. Werner : Ankoraŭfoje : Kio estas fervojo
  • E. Glättli : La S-fervojo de Zürich
  • J. Fortúnski : Fervoja transporto en Pollando
  • I.Tereşneu, M. Ştefan : Rumanaj fervojoj, turnoplato de Eŭropo
  • Dr.ing Wenkel Ne ĉiu vagono taŭgas
  • H. Hoffmann : Interesaj komplikaĵoj en difinlaboro
  • L. Kovář : Masmezurilo en ranĝstacioj
  • L. Kovář : Konklude
 • FFK 3 - 1994, 24 paĝoj (sur paĝo 24 erare indikite ’n-ro 2’) :
  • Polak Zdenék : Trafika faklernejsistemo en Ĉeĥa Respubliko
  • H. Hauge : Sekurigado de traknivelaj pasejoj
  • Ion Bizduna : Nova metodologio por kontrolo kaj diagnostiko de injekta mekanismo de la dizelmotoroj 12LDA28 kaj 6LDA28 sen demunto de sur motoro
  • E. Glättli : La feruta koridoro tra Svislando
  • J. Werner : Pri la terminoj streno kaj streniĝo en la terminaro de IFEF
  • J. Giessner : Iom pri la tunelo sub la Maniko
  • L. Kovář : Konklude
 • FFK 4 - 1995, 20 paĝoj :
  • J. Giessner : Ĉu la fervojo estas bruema ?
  • P. Zdenék : Restrukturado de Ĉeĥa Fervojo
  • E. Glättli : ZUB - La aŭtomata trajnbremsosistemo ĉe la S-fervojo en Zürich
  • E. H. Olsen : Novaj S-trajnoj
  • S. David : Horaro
  • G. Sredić : Sinergiaj efektoj de la integrigo de societoj INTERCONTAINER kaj INTERFRIGO
  • L. Kovář : Konklude
 • FFK 5 - 1996, 36 paĝoj :
  • J. Giessner : La vojo de la fervoja Esperanto-terminaro ĝis 1995
  • G. Sredić : Malaperas la ’fluganta’ rado
  • J. Niemann : Aŭtomataj biletsistemoj - plia evoluo - elirpunkto en la sistemo SCANPOINT
  • E. Glättli : Kvar BRUNEL-distingoj por la Svisaj Federaciaj Fervojoj
  • J. Giessner : Ambiciaj energio-ŝparplanoj de Germana Fervojo DB
  • L. Sekereŝ : Purigado, lavado kaj desinfektado de varvagonoj
  • J. Halász : Kelkaj pensoj pri la interrilatoj de geometriaj kaj movadaj karakterizaĵoj
 • FFK 6 - 1997, 23 paĝoj :
  • J. Giessner : Novaĵoj pri la eŭropaj grandrapidaj linioj
  • G. Sredić : Amasa konstruado de fervojaj tuneloj
  • E. Glättli : Aŭdaca anstataŭigo de du unutrakaj fervojpontoj el fero per dutraka arka betonponto
  • DEFA : Fervoja tunelo sub Granda Belto
  • J. Halász : Fortoj, efikantaj al fervoja surkonstruado
 • FFK 7 - 1998, 23 paĝoj :
  • E. Glättli : Rulantaj elektro-centraloj
  • J. Niemann : Brunel-distingoj al Danaj Ŝtatfervojoj
  • L. Kovář : Modernaj informsistemoj por vojaĝantoj
  • J. Giessner : Transrapid kaj aliaj aktualaĵoj
  • J. Halász : La plej nova hungara fervojlinio estas projektata
  • G. Sredić : Grandrapidaj fervojaj linioj en Balkanio
 • FFK 8 - 1999, 15 paĝoj :
  • E. Glättli : La nova duetaĝa Intercity-navettrajno de la Svisaj Federaciaj Fervojoj (SFF)
  • M. Feificová : La Arbara Fervojo en la regiono Čierny Hron
  • H. Hoffmann : Konciza historio de terminara laboro ĉe IFEF
  • E.H. Olsen : Metroo en Kopenhago
 • FFK 9 - 2001, 19 paĝoj :
  • E.H. Olsen : Planoj pri elkonstruo de la dana fervojreto
  • E. Glättli : La energi-provizado de la Svisaj Fervojoj
  • E.H. Olsen : Kopenhaga metroo
  • E.H. Olsen : Stato de la firma ligo trans la Sundon
  • E. Glättli : La unua svisa pasaĝertrajno kun kliniĝtekniko
 • FFK 10 - eldonjaro ne indikita (= 2002), 32 paĝoj :
  • E.H. Olsen : Bonaj trajnoj por ĉiuj
  • J. Tomíšek : Rekonstruo de fervojaj koridoroj en Ĉeĥa Respubliko
  • L. Sekereŝ : Ŝanĝo de naturo per konstruado de fervojlinioj
  • G. Sredić : Eksteraj kostoj de trafiko
  • H. Sonntag : Apliko de lumo-ondokondukiloj por telekomunikado, sekurigaj instalaĵoj kaj teleregado ĉe la Aŭstriaj Ŝtataj Fervojoj (OEBB)
  • J. Werner : Klasifiko en terminologa procedo
  • J. Marek : Diagnostiko de staciaj sekuriginstalaĵoj tipo DIAB-2
 • FFK 11 - eldonjaro ne indikita (= 2003), 28 paĝoj :
  • R. Koleva, K. Prodanov, A. Saliev : Kalkuloj pri la socialekonomika efikeco de pasaĝertransporto laŭ merkataj segmentoj
  • S.A. Ananiev : Variant-organizado ĉe transporto de pasaĝeroj kadre de la urbo Sofio en 2002
  • A. Saliev : Kvalito de la pasaĝerservoj ĉe fervoja transporto
  • R. Miĥajlov, J. Georgiev : Speciala priservado de nefacilmovaj personoj per fervoja transporto
  • V. Trifonova, T. Rangelova, P. Petkov, D. Maneva : Estradperfektigo de fervoja vartransporto
  • R. Pobornikova, D. Delanov : La muzeaj tradicioj en la bulgaraj fervojoj
  • G. Sredić : Aliĝo de orienteŭropaj fervojoj al transeŭropaj koridoroj
  • D. Hartig : Trajnveturado en la jaro 2100
  • H. Hoffmann : Translima trafiko per EgroNet

La supra listo estas kompilita de Dana Esperantista Fervojista Asocio (DEFA), origine en 2004 ; jena eldono en 2005.

(provizore simpla fotaĉo)

Fervojafakaj kajeroj je STEB :STEB


Observi funkciadon de la retejo RSS 2.0 | .Retejo realigita per multlingva SPIP SPIP | skeleto | Mapo de la retejo