emblemo de IFEF - ifef.netifef.net (movbildo de pasagxer-trajno)FISAIC, Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots
I F E F - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Hejmpaĝo > Kio estas IFEF ? > Čo je IFEF ?

sk Čo je IFEF ?


Čo je IFEF ? Prvá esperantská učebnica bola vydaná v roku 1987 a už v roku 1909 bola založená odborná železničiarska organizácia "Medzinárodný zväz esperantistov - železničiarov". Po druhej svetovej vojne sa vytvoril IFEF (Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj) - Medzinárodná železničiarska esperantská federácia, vo svojej terajšej podobe.
Heslom IFEF-u je : Koľajnice spájajú krajiny, esperanto národy.

Cieľom IFEF-u medziiným je rozširovať používanie medzinárodného jazyka esperanto medzi železničiarmi, v železničiarskych organizáciách a inštitúciách.
V dôsledku toho medzi aktivity IFEF-u patrí napr. : organizovanie medzinárodného kongresu každoročne, odborná práca (vydávanie terminologických slovníkov, Železničných odborných zošitov (Fervojfakaj Kajeroj), prispievanie k prácam na RailLexicu v rámci UIC, uskutočňovanie prednášok...), vydávanie dvojmesačníka Internacia Fervojisto (Medzinárodný železničiar), správa korešpodenčnej služby, organizácia lyžiarskych týždňov, atď.

IFEF združuje krajinské zväzy a individuálnych členov v desiatkach krajín. Takisto väčšina z týchto krajinských zväzov je činných na rôznych poliach : vydávanie vlastných časopisov, uskutočňovanie stretnutí na národnej úrovni, rozširovanie esperanta v železničiarskom prostredí (výstavy, kurzy...).

Ak ste železničiar/železničiarka (alebo máte rád/rada železnice !) a chcete sa skontaktovať s kolegami z najrôznejších krajín, esperanto a IFEF sú pre Vás vhodné ! Budete udivení, že po len niekoľkých mesiacoch učenia sa esperanta budete môcť tak dobre komunikovať so železničiarmi alebo milovníkmi železnice z blízkych krajín alebo z iných kontinentov !

(Dankegon al Fejfi pro la traduko)

Observi funkciadon de la retejo RSS 2.0 | .Retejo realigita per multlingva SPIP SPIP | skeleto | Mapo de la retejo